DIPLOMERAD - CERTIFIERAD - LEGITIMERAD

När det kommer till utbildningar kan det vara svårt att förstå skillnaden mellan dessa begrepp.
- Diplomerad innebär att man fått ett skriftligt bevis på att man har gått en utbildning.  
- Certifierad innebär att man efter utbildningen visat prov sina förvärvade kunskaper genom någon form av examination.
- Legitimerad terapeuter/coacher innebär att man är godkänd av socialstyrelsen vilket betyder att man måste ha ett människovårdande yrken för att kunna utbilda sig till detta. Exempelvis krävs det att du är psykolog eller liknande för att kalla dig Leg Hypnosterapeut.

Vissa utbildningar gör ingen skillnad på Cert. och Dipl. och utfärdar ett diplom efter examinationen. Bl a SSEAH, som har en kraftfull examination, använder sig av detta vilket innebär att de diplom jag har därifrån kan jämställas med certifikat.

Vi som inte är legitimerade går under begreppet alternativa terapeuter!  Eftersom vi inte står under socialstyrelsens säkerhetssystem är det av största vikt att vara ansvarsförsäkrad om någonting, mot förmodan,skulle gå fel. 


För min och mina klienters säkerhet har jag både Ansvarsförsäkring och Praktikförsäkring hos

UTBILDNINGAR

PRAESTO TRAINING
BlixtHypnos -  2016 & 2019  (Diplomerad)
Hypnoscoach - 2013 (Dipl.)
NLP Practitioner & Hypnos - 2014 (Dipl. & Certifierad)
Hypnos grundkurs - 2013 (Dipl.)

INTERNATIONAL HYPNOTIST GUILD
The Art of Hypnosis - (Cert.)
Speed Inductions - (Cert.)

SSEAH - Svenska Skolan för Etisk & Analytisk Hypnos
Hypnos Baskurs/Suggestionsterapi - 2017 (Dipl.)
Ögonrörelseterapi EMI & IDP - 2015 (Dipl.)
Guldcoaching - 2015 & 2017 (Dipl.)
Tidigare Liv Terapi - 2018 (Dipl.)

HYPNOSSHOW - ERIK OLKIEWICZ
Grundkurs i hypnos - 2020 (Dipl)

SOCIETY OF NLP 
NLP Practitioner - 2014 (Cert)

MINDFULNESSGRUPPEN
Mindfulnessinstruktör - Mindfulnessgruppen 2012 (Dipl.)

HAVENING TECHNIQUES®
Certified Practitioner 2018 - 2019 (Cert.)

WWW.STRESS & TRAUMAMODELLEN.SE
Stress & Trauma-modellen för beroendebehandling - Grundkurs  2018 (Dipl.)
Stress & Trauma-modellen för beroendebehandling - Fördjupning 2018 (Dipl.)

HYPNOSIA
Lagar, regler & etik inom den alternativa verksamheten -  
2014 & 2017 (Dipl.)

ÖVRIGA UTBILDNINGAR
The Swan Workshop - Lifeline Hypnotherapy 2017 (Dipl.)
Andningsinstruktör Medveten Andning - Sorena AB 2015 (Dipl.)

Sedan några år tillbaka driver jag en mötesplats för oss som brinner för personlig utveckling och hypnos. Tanken är att träffas och öva, diskutera och utvecklas i grupp utan formell lärare.
Vi ses en gång i månaden och alla är välkomna - oavsett förkunskaper - eftersom alla perspektiv och frågeställningar bidrar till att utveckla våra sinnen och vår förståelse av vår omvärld och oss själva. 
Café Hypnos drivs i samarbete med Basterapi och International Hypnotist Guild.

Mer info hittar i vår Facebook-grupp
VERKTYGSLÅDAN

HYPNOS
Hypnos är egentligen ingen metod utan ett mentalt tillstånd. Vi är i det som kallas hypnos när vi befinner oss mellan klar vakenhet och sömn. Som du säkert förstår så rör det sig om en massa olika djup av hypnos och de olika djupen är bra att använda till olika saker.

HAVENING®
Havening är en effektiv metod för att hantera stress, trauma och andra känsloreaktioner genom att neutralisera reaktioner och betingning i nervsystemet. Den är framtagen av Dr Donald Ruden (Havening Org) och bygger på sensorisk beröring som klienten kan göra själv eller få hjälp med och kan ge varaktiga resultat efter 1-3 sessions. 
Internationellt används Havening som fristående behandlingsmetod, som Första Hjälpen och som komplement till KBT, samtalsterapi, hypnosterapi, massageterapi, transaktionsanalys och behandling av post-traumatisk stress. Hemsida: Havening i Sverige

NLP-TEKNIKER
NLP står för Neuro Lingvistisk Programering och är en företeelse framtagen av John Grinder och Richard Bandler under 70-talet. Istället för att ta reda på hur människor blev hjälpta så letade de efter vad som hjälpte dem. Man intervjuade exempelvis 5000 personer som blivit av med fobier och hittade den gemensamma nämnaren som senare mynnade ut i "Fast Phobia Cure" - en metod som kan ta bort fobier snabbt och effektivt på bara en session. Man kan säga att NLP går ut på att lära om på hjärnans eget språk - på hjärnans egna villkor!! Jag är certifierad NLP-practitioner av Richard Bandlers Society of NLP.

MINDFULNESS
Medveten närvaro i nuet med det som är - oavsett vad det är. Det är stor skillnad på att känna och uppleva exempelvis ångest. Den sekund vi blir medvetna om den och hur den känns i kroppen, vilka tankar som finns etc så blir vi den som betraktar ångesten vilket innebär att den inte längre är en del av oss själva utan någonting vi har. Du inser säkert att det senare är en mycket bättre utgångspunkt för förändring och utveckling...såvida inte perspektivbytet räcker för att du ska känna dig fri.

TAPPING
Precis som Havening är detta en metod som används för att ta hand om trauman snabbt. Det är en busenkel teknik som kan läras ut på mindre än 5 minuter och kan göra underverk för stressnivåer på alla nivåer. Mina vänner i Peaceful Heart Network arbetar med att sprida denna teknik världen runt och jobbar ofta i krisdrabbade områden som Rwanda, Nepal, Kongo, flyktinglägren på Lesbos, Sierra Leone etc. Besök gärna deras hemsida: Peaceful Heart Network

BETEENDEKOMPASSEN
En metod för att hitta var skon klämmer i olika situationer i livet. Vi påverkas och triggas av både inre och yttre faktorer och kompassen är en behållare för alla dessa och kan i slutändan visa var vi lämpligast ska sätta in våra insatser för förändring. Hemsida: Behaviourdesign

THE SWAN
Hypnotisören Bob Burns har tagit fram en kul teknik där man talar direkt med sitt undermedvetna genom handen och fingrarna. Låter det flummigt? Japp!! Är det kul? Japp! - Jag har bl a tagit bort tinnitus från en klient med denna metod. Obegripligt och mycket roade.
Hemsida: Bob Burns - The Swan

GULDCOACHING
En enkel metod där man lägger ett pussel av alla spridda tankar och känslor som på något sätt hör till problemet. Väldigt bra när man utreder klientens status och vad som kan behöva förändras.

SUGGESTIONSTERAPI
Detta är det som de flesta förknippar med hypnos. Klienten slappnar av och terapeuten sitter och berättar en massa metaforer och historier som på något mystiskt sätt hjälper klienten att upptäcka nya vägar inom sig själv. Detta är ofta väldigt avkopplande och jag brukar göra detta med musik i bakgrunden och i hörlurar. 

TIDIGARE LIV TERAPI
En omstridd terapiform. Men låt mig säga så här. Det spelar ingen roll om jag tror på tidigare liv eller inte. Det viktiga är att klienten gör det. Men det "tidigare livet" kan även vara en metafor för något som sker just nu inom klienten. 
Personligen så är mina erfarenheter av att genomgå denna terapi att jag kom i kontakt med tidigare liv eller en otroligt bra författare inom mig. Jag låter det vara osagt vad som är sanning här....men metoden hjälper många klienter, vilket är det viktigaste.

Mottagning i Sköndal. Möjlighet finns även att ses vid Hötorget i centrala Stockholm.
Ange ditt önskemål vid bokning.
Pris: 950 ink moms/session á 90 minuter

Jag följer givetvis lagen om tystnadsplikt enligt svensk lag.

"Mats Karlsson is a certified practitioner of Havening Techniques.
Havening Techniques is a registered trade mark of
Ronald Ruden, 15 East 91st Street, New York" 
www.havening.org” 
 "Mats Karlsson är certifierad NLP-practitioner av Society of NLP "

MATS GAFFA KARLSSON

Cert. Hypnoscoach
Cert. Havening Practitioner
Dipl. Suggestionsterapeut
Dipl. Mindfulnessinstruktör

hypnos@gaffaart.se
+46 70 6768895