VAD SÄGER LAGEN OM HYPNOTERAPI?

I dagsläget augusti 2019 håller regeringen på med en utredning och omstrukturering av vad som gäller för oss KAM-terapeuter. (KAM står för Komplementär & Alternativ Medicin.) Det innebär att det inom kort kommer att presenteras ny information här. Men tills vidare styrs denna typ av verksamhet  bl a av patientsäkerhetslagen 5 kap. 

Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder
1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos (Min anmärkning: enligt svensk författningssamling, som ligger till grund för lagen, jämställs hypnos här med bedövningsmedel. Vilket det inte är fråga om när man coachar klienter)
4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
6. undersöka eller behandla barn under åtta år

För min egen och mina klienters trygghet har jag genomgått
HYPNOSIA och SSEAHs kurs i Lagar och regler för komplementär verksamhet!

“Mats Karlsson is a certified practitioner of Havening Techniques.
Havening Techniques is a registered trade mark of
Ronald Ruden, 15 East 91st Street, New York www.havening.org

"Mats Karlsson är certifierad NLP-practitioner av Society of NLP"

MATS GAFFA KARLSSON

Cert. Hypnoscoach
Cert. Havening Practitioner
Dipl. Suggestionsterapeut
Dipl. Mindfulnessinstruktör

hypnos@gaffaart.se
+46 70 6768895