20190924 - PLANERA & PRIORITERA

Dwight ”Ike” Eisenhower var president i USA 1953-61. Hans signum var en enorm produktivitet och god planeringsförmåga. Ett av hans redskap för denna produktivitet har gått till historien som The Eisenhower Matrix eller Eisenhower-modellen.

Eisenhowermodellen är en enkel och översiktlig metod för att avgöra vilka aktiviteter som bör prioriteras - i vilken ordning man bör göra saker och ting.  Utgångspunkten är två faktorer - ”hur viktigt är det” och ”hur bråttom är det” - och givetvis kommer de saker som är både viktiga och brådskande att hamna som prioritet 1.
Du har säkert, precis som jag, suttit med listor på todos och haft svårt att bestämma dig för var du ska börja. Du kan trösta dig med att det är helt i sin ordning eftersom vårt arbetsminnes kapacitet är begränsat. När vi kommer upp över 5-6 todos räcker inte minnesplatserna till för att både komma ihåg dem och dessutom väga för och nackdelar för att fatta ett fruktbart beslut. Istället löper vi risk att frestas av vårt dopaminbegär och istället göra det roligaste eller enklaste först. Det är många gånger jag fastnat på Facebook eller framför TV istället för att disciplinerat "tagit tag i mitt liv".

Jag har märkt att det hjälper väldigt mycket att det istället skriva ner todos och kategorisera dem enligt de snustorra egenskaperna ”Viktigt” och”Bråttom”.
Även om det kan vara svårt ibland med tre av rutorna så blir "Viktigt/Bråttom" väldigt tydlig och vi kan sätta fart.

Just nu när jag skriver detta ser min lista ut så här:

Gå ut med hunden
Städa på tomten
Förbereda en arbetsuppgift med deadline imorgon
Städa på altanen
Sortera papper
Meditera
Studera säljteknik
Dricka kaffe innan grannen ska till jobbet
Städa bilen inför besiktning på lördag

Som du säkert inser så finns det saker som är ”ganska viktiga” och ”ganska bråttom”. Det finns en gradlös skala för båda parametrarna. Därför är du tvungen att snabbt ta ställning, vilket är enkelt med "stänga av spisen innan det kokar över", "handla innan de stänger, "bli klar innan deadlinen om en timme"

Det är inte viktigt om saker i gränslanden hamnar på fel ställen, huvudsaken är att det akuta hinns med nu. Sedan kan du alltid göra nya prioritering när övre vänstra rutan är klar!
Som vanligt ställer jag mig frågan: Är detta verktyg perfekt eller är det användbart?
I min värld är det användbart och eftersom jag försöker få saker gjorda så struntar jag i perfekt!!

Prova själv att göra en todo-lista på 8-10 grejer och lägg märke till att prioriteringen blir lite klarare. Kanske kommer du att mer och mer känna dig som en produktiv och effektiv president i ditt eget liv!! Och du...kom ihåg att leka med alla redskap och verktyg så hjärnan börjar vifta på svansen - Vad sa vi om dopaminbegäret? - Vi tar det i en annan blogg!

20190827 - VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN HYPNOS OCH MEDITATION?

Vi kan börja med att göra klart att hypnos inte är något man gör, det är inte något verktyg och inte någon metod eller teknik. Hypnos är ett tillstånd - ett tillstånd mellan full vakenhet och djup sömn. Detta tillstånd kallas även trance, flow, meditativt tillstånd...
Vi har hela tiden hjärnvågor som sker i vår hjärna och deras hastighet skapar vårt tillstånd. När de lugna vågorna blir fler blir vi lugnare och faller till sist in i sömn. När vågorna går fortare processar hjärnan fortare och vi upplever att vi är klarvakna med alla sinnen på helspänn. De här vågorna mäts genom något som kallas EEG - Electroencephalography. Det finns mycket forskning och man brukar dela hjärnvågorna (brainwaves) på följande sätt. 

  • Gamma - 32-100 hz - I detta tillstånd jobbar hjärnan snabbt med exempelvis problemlösning och uppmärksamheten har alla sinnen är på topp. (Minnesteknik: I detta tillstånd j(g)ammar medvetandet med en massa information.)
  • Beta - 13-31 hz - Här jobbar hjärnan i vanligt vaket tillstånd (Minnesteknik: Vi är uppe och Betar)
  • Alpha - 8-13 hz - Avslappnad i kropp och sinnen (Minnesteknik: När vi bestigit en alp kan vi äntligen slappna av och pusta ut)
  • Theta - 4-8 hz - Dröm och verklighet blandas ihop och kreativiteten ökar markant utan inblandning av logiska resonemang. (Minnesteknik: Det är i Theta stadie vi ska vara för att ha god kontakt mellan det medvetna och det undermedvetna)
  • Delta - 0,5-4 hz - Djup sömn, medvetandet bortkopplat, kroppen läker. (Minnesteknik: I detta tillstånd vill vi inte Delta)

De två översta tillstånden är, som du märker, total vakenhet och medvetenhet. Men det tre undre har alla en komponent av inre fokus, drömmar och fantasier. Det är här vi hittar hypnos. Olika typer av problem behöver olika trancedjup och jag arbetar oftast med klienter i Alpha eller Theta. Det betyder att det är i dessa stadier av trance som ditt medvetna sinne lättare kommunicerar med ditt undermedvetna och ge instruktioner om hur du vill ha det med saker och ting.
Varför inte Beta? - Därför att då har ditt medvetna sinne fullt upp med din logiska verklighet och gör motstånd till förändringsarbete på djupare nivå.
Varför inte Delta? - Då har du slutat lyssna och det är svårt att tränga in med mina verktyg - men viktigast är att klienten själv inte kan ha en dialog mellan medvetande och undermedvetandet. 

Är inte meditation också ett tillstånd mellan vakenhet och sömn! Japp, du har rätt! Man brukar säga att lätt meditation rör sig i Alpha och djupa meditation i Theta. Skillnaden, som jag ser det, mellan meditation och hypnos är vår intention med att vara i detta tillstånd. 
Inom meditation brukar man ofta ha ett mantra eller bara lägga märke till det som sker just nu. Vi ska ingenstans och vi ska inte åstadkomma något - bara iaktta det som sker. Syftet är ofta att skapa en tydlig separation mellan den del inom oss som upplever och den del som kan betrakta upplevelsen lite på avstånd. Detta skapar ofta en längre stress och gör livet lättare att hantera för många.
Vi använder ordet hypnos när vi går in i trance med avsikt att förändra något på insidan, lära oss något nytt, och ofta gör vi detta helt automatiskt. När vi exempelvis sitter och pluggar något vi brinner för hamnar vi lätt i Alpha och vårt kreativa sinne hjälper oss att snabbt och lätt fästa kunskaperna i minnet. 
Ibland vill inte denna process fungera automatiskt vilket betyder att "tillståndet hypnos" är ett fantastiskt verktyg att ta till när vi vill ha snabb förändring i våra liv. 

Faktum är att det handlar om förberedelser inför en uppgift och inom sportens värld är detta en självklarhet.  Alla golfspelare har en liten ritual innan de slår till bollen, alla höjdhoppare har sin ritual innan de hoppar, många skådespelare och musiker har sina knep att "komma in i zonen" innan de ska upp på scenen...

Vilka möjligheter ser du i detta - nu?
Boka in din tid hos mig så fortsätter vi din utveckling tillsammans. -  - Boka din tid här!
Pris: 950 kr för 90 minuter

20190825 - KAN NLP-TEKNIKER LINDRA ÅNGEST?

Ångest är en bökig problematik som man kan likna vid att gasa och bromsa på samma gång. Det handlar nästan uteslutande om en inre konflikt mellan motstridiga viljor, önskningar, val, tankar, rädslor, perspektiv....
Vi har nog alla hamnat i en massa olika valsituationer där vi haft svårt att bestämma oss. I mataffären kanske det gäller vilka kräftor som verkar bäst och vid bilköpet räknas det kalkyler och hanteras känslor i ett enda virrvarr. Ofta är det rädslan att göra fel eller ångra sig efteråt som stoppar oss
Känslan av att äga en blodröd Ferrari ställer sig helt främmande inför månadsavbetalningar i 30 år framöver och extrema servicekostnader. 
Känslan av att få gifta sig med mannen i sitt liv kan bromsas upp av den generella rädslan för män som skapades i omklädningsrummet på simhallen "den där vidriga dagen" i sjätte klass.
Det som håller oss tillbaka och sätter käppar i hjulet existerar nästan alltid i vårt undermedvetna sinne. Genom åren lär vi oss nämligen rädslor och beteenden för att skydda oss. Detta skapar strategier som ofta för länge sedan spelat ut sin roll. Men rädslor och trauman har en förmåga att sätta djupa spår i hjärnan eftersom det handlar om överlevnad - vår överlevnad så strategierna stannar kvar i vuxen ålder.
Givetvis är spåren olika djupa beroende på hur viktigt vårt undermedvetna ansåg det vara att lära sig en ny strategi. Därför behövs olika verktyg för olika problem.

Föreställ dig nu att den ena parten i den inre konflikten är du själv i 3-årsåldern. Kanske en gång när du fick stryk för att du faktiskt sa sanningen men de andra inte trodde på dig. Du lärde dig då att ljuga för att slippa rädslan och att stå till svars för något du aldrig gjort. Föreställ dig sedan att den andra parten är du idag, den vuxne du, som vill leva ett ansvarstagande liv där du står för dina handlingar och åsikter.
Idag skulle du troligtvis lätt kunna hantera 3-åringens situation pga en massa omständigheter; din hjärna är färdigväxt, omvärlden behandlar dig inte som ett barn, du har lärt dig nya strategier och beteenden, du har talets gåva på ett helt annat sätt...

Rädslan i 3-åringen har tyvärr ingen aning om att du är vuxen idag och vägrar släppa sin strategi. "Den vuxne du" begriper troligen ingenting av rädslan som dyker upp och irriterar sig på att du inte vuxit ifrån sånt här ologisktlarv. 

Lösningen är ofta att upprätta en kommunikation mellan dessa båda delar på bådas villkor, och här finns det en vattendelare inom terpiformer.
Antingen går vi till botten med problemet och försöka minnas händelsen där rädslan programmerades. Detta kallas ofta för "regress to cause".
Eller så tar vi reda på hur vi rent kognitivt gör för att ha konflikten idag. KBT utgår ifrån denna tanke och arbetar utifrån perspektivet att vänja hjärnan att tänka nya tankar och strategier. Men NLP då...vad är det?

När du läste ovanstående rader fick du troligen tankar i form av bilder eller ljud i ditt huvud. Dessa skapade troligtvis känslor, andra tankar och/eller känslor. Men tänk om bilderna såg annorlunda ut...hur skulle du reagera då?
Kanske finns det hos dig en stor bild från 3-åringen som sitter ensam och är rädd - en bild som gör att du återupplever situationen, från dina egna ögon. Vad skulle hända om minnet istället förvandlades till en liten bild där du ser dig själv sitta där ensam och rädd? Som om någon tagit ett foto i det ögonblicket.
Troligen skulle rädslan förvandlas till medkänsla, empati eller ilska och handlingskraft. 

NLP-tekniker jobbar just med hur vi gör när vi tänker eller upplever problem i vår tillvaro!
NLP står för Euro Lingvistisk Programmering. På ren svenska skulle jag översätta detta till  "Lärande på hjärnans egna villkor".
Hjärnans språk är i första hand bilder, ord och känslor. Vi tänker i bilder och ord vilket skapar känslor, önskningar och behov. 
När vi lär om och förändrar en eller flera av dessa faktorer brukar även de andra förändras.

Jag är utbildad NLP-practitioner vilket innebär att jag har gott om tekniker för att bistå dig på din väg mot ett mer fullödigt liv.
Oftast kan det räcka med 1-3  session för att du ska få lindring på livsresan.


Om du vill prova på NLP eller någon annan teknik - Boka din tid här!
Pris: 950 kr för 90 minuter

Jag är givetvis med i Svenska NLP-föreningen där jag även har jobbat aktivt som valberedare

20190824 - HELA SANNINGEN

Vad innebär hela sanningen? Kan vi någonsin begära den av någon...eller över huvud taget?


Allt som sker har flera perspektiv. Både i form av betraktelsesätt och känslomässigt. Vi upplever olika situationer med våra sinnen utifrån den position vi har i förhållande till det upplevda. Det innebär att den som endast sett en gädda från sidan inte har en aning om hur bredd den är. 
Den som inte hör syrsor vet inte om att de är där. De som saknar luktsinne vet inte att det vankas kaffe i rummet bredvid. Listan kan göras lång.

När blir saker sanning för oss? - I stunden vi lägger märke till dem med något av våra sinnen. 
När blir de tydliga? - När vi sätter ett namn eller ord på dem.
Vilka saker lägger vi märke till? - Enligt vag källa lägger det undermedvetna märke till nästan 1 miljon saker varje sekund, men vårt medvetna sinne blir tilldelat bara en bråkdel av detta. Hjärnan väljer nämligen ut vad som ska skickas upp till vårt medveten sinne. Denna utvalsprocess baserar sig på överlevnad och tidigare erfarenheter.
Därför lägger en man med hundfobi direkt märke till alla hundar som dyker upp i hans närhet. Därför märker musiker att gitarren är ostämd. Därför upptäcker den nyblivne Mazdaägaren att hela landet kryllar av Mazdabilar.

Med detta givet så tror jag att vi endast kan komma så nära "hela sanningen" som möjligt genom att ta del av varandras upplevelser och perspektiv.

Verkligheten och sanningen skapas av alla våra kartor tillsammans!

Mottagning i Sköndal. Möjlighet finns även att ses vid Hötorget i centrala Stockholm.
Ange ditt önskemål vid bokning.
Pris: 950 ink moms/session á 90 minuter

Jag följer givetvis lagen om tystnadsplikt enligt svensk lag.
"Mats Karlsson is a certified practitioner of Havening Techniques.
Havening Techniques is a registered trade mark of
Ronald Ruden, 15 East 91st Street, New York 
ww.havening.org
"Mats Karlsson är certifierad NLP-practitioner av Socitey of NLP"

MATS GAFFA KARLSSON

Cert. Hypnoscoach
Cert. HaveningPractitioner
Dipl. Suggestionsterapeut
Dipl. Mindfulnessinstruktör

hypnos@gaffaart.se
+46 70 6768895